Male ćelije, velika razlika
It is nothing short of a privilege to help guide patients through their disease.
Dr Stephen Liu
Associate Professor of Medicine at Georgetown University

Mikrocelularni rak pluća (SCLC) je nešto rijeđi tip raka pluća, ali je znatno teži za liječenje, što predstavlja izazov onkolozima poput dr. Liu-a. Njegovi pacijenti koji boluju od SCLC-a često na samom početku dolaze u teškom stanju sa simptomima poput otežanog disanja, kašlja, umora, gubitka težine, što zahtijeva brzu reakciju. “Ova bolest napreduje veoma brzo, pacijenti brzo propadaju, što znači da je brzo započinjanje dijagnoze i tretmana veoma važno,” objašnjava Dr. Stephen Liu, vanredni profesor medicine na Geogetown Univerzitetu.

Rak pluća je najčešći I najsmrtonosniji  rak na svijetu, sa nešto više od 1.76 miliona smrtnih slučajeva godišnje. SCLC se javlja u 15-20% slučajeva. Prognoza SCLC-a je veoma loša, te od trenutka dijagnoze, samo 2% pacijenata sa uznapredovalim SCLC-om će biti živo za 5 godina.

Nedavni napredak u liječenju raka pluća skoro da je i zaobišao pacijente koji boluju od SCLC-a. Iako su stadiji SCLC-a slični stadijima NSCLC-a (nemikrocelularnog raka pluća), liječenje se veoma razlikuje. Onkolozi, poput dr. Liu-a, na izboru imaju samo različite kemoterapijske protokle, dok hirurški tretman je rijetko kad moguć.

Benefit od kemoterapije je vidljiv veoma brzo, ali je i veoma kratkotrajan. Objasniti pacijentima da iako se bolje osjećaju, bolest će veoma brzo progredirati je najteži dio posla za dr. Liu-a.

Dr. Liu objašnjava: “u svakodnevnom radu, ja i moje kolege, vidimo pacijente koji godinama žive sa ne-mikrocelularnim rakom pluća. Ovo, na žalost, gotovo nikada nismo vidjeli kod pacijenata sa SCLC-om.

Istražujemo novi pristup

Nakon 20 i više godina bez napretka u tretmanu SCLC-a mnogi su odustali i prihvatili SCLC kao neizliječiv. Ipak, oni koji su ostali na tom putu, uporno rade na tome da pomognu pacijentima oboljelim od SCLC-a, te da bolje shvate ovaj smrtonosni tip raka. Novu nadu u sistematskom tretmanu SCLC-a ljekari i istraživaći vide u imunoterapiji koja je, prva nakon dugo vremena,  pokazala benefit za pacijente.

U radu sa teškim rakima, dr. Liu naglašava da je najvažnije ne gubiti nadu: “Svaki susret sa pacijentom me motiviše da unaprijedim pristup liječenju ove teške bolesti. Velika mi je čast kada mogu pomoći pacijentima koji se nose sa ovom bolešću, i upravo ta čast me motiviše da nastavim raditi na lijeku za SCLC.”

Published undefined

please be aware that you are leaving this website.